Om katalogen


Katalogen tilbyr funksjonalitet for å registrere, dele og holde orden på de API-er og datasett som virksomhetene i kommunen eier og bruker. Gjennom brukervennlige løsninger, trygg lagring, god tilgangsstyring og smidige løsninger for å dele eierskap på tvers av arbeidsgrupper gjør vi det mulig for alle virksomheter i kommunen å utnytte potensialet i data på en bedre måte.


Om du har spørsmål, innspill eller forslag rundt katalogen setter vi pris på din

Et romskip som flyr gjennom skyene
En superhelt som observerer hvordan Oslo Kommunes API- og datakatalog kobler tjenester sammen i form av et puslespill

API

Et API er en strukturert måte å overføre data fra ett sted til et annet, det vil si en enkel måte å dele og ta i bruk data fra de ulike virksomhetene i kommunen. Om du velger å dele et API i katalogen vil du kunne holde oversikt over både hvor mange det er som bruker det i tillegg til å kunne styre hvem som skal ha tilgang til API-et. For de som vil benytte seg av et eller flere API fra katalogen inneholder de all dokumentasjonen som man trenger for å ta det i bruk.

Ta en titt i API-katalogen Publiser et API

Datasett

I datakatalogen lagrer vi både åpne og lukkede datasett. Som eier av et datasett vil du kunne manuelt eller automatisk laste opp nye versjoner av dataen samt se hvor mange det er som har lastet ned datasettet. For de som ønsker å finne og bruke et datasett er det enkelt å søke etter det du leter etter i katalogen og vi tilbyr nedlastning og analyse av dataene. Du vil også her finne kontaktinformasjon til eier av datasettet.

En superhelt som endelig har fått kontroll over dataene sine med Oslo Kommunes API- og datakatalog